Dnes se otevřely brány norimberského veletrhu SPS IPC Drives 2016. Společnost Siemens představí v pavilonu č. 11 portfolio řešení pro tzv. digitální podnik, díky kterým lze již dnes realizovat vize Průmyslu 4.0.

Pod mottem „Řídíme digitální podnik“ Siemens předvede integrované aplikace, které mohou zákazníci využít k optimalizaci výrobních systémů a procesů po celý životní cyklus závodů a produktů.

V hlavní expozici na návštěvníky čeká speciálně vytvořená část, tzv.„MindSphere Lounge“, kde budou mít možnost zažít v jedinečné atmosféře a naživo ekosystém Internetu věcí.

„Společnost Siemens aktivně podporuje digitální transformaci. Proto jsme i odpovídajícím způsobem rozšířili portfolio řešení pro digitální podnik, zejména v oblasti cloudových platforem, které určují směr pro nové modely digitálního podnikání,“ uvedl člen představenstva koncernu Siemens AG Klaus Helmrich. „Díky těmto inovacím mohou jak střední, tak velké podniky investovat do ještě integrovanějšího přístupu ke komplexní digitalizaci průmyslu.“

MindSphere je základem pro aplikace a datové služby společnosti Siemens a ostatních dodavatelů například v oblasti prediktivní údržby, správy energetických dat nebo optimalizace zdrojů. Zákazníkům nabízí vývojářské prostředí, v jehož rámci mohou integrovat vlastní aplikace a služby.

MindSphere Lounge, na ploše o rozloze přes 400 metrů čtverečných, ukáže společnost Siemens spolu se svými partnery návštěvníkům jednotlivé nápady a možnosti jeho využití. Umožní jim tak ponořit se do zcela nových sfér. Návštěvníci tak mají možnost zjistit, jak snadno mohou své stroje a výrobní závody nadokovat do aplikací MindSphere pomocí totálně integrované automatizace (TIA).

Hlavní část expozice tvoří praktická ilustrace digitálního podniku znázorněná na dvou konkrétních příkladech. Aplikací pro výrobní průmysl je model zkušebního závodu, který předvede efektivitu řešení Mechatronics Concept Designer (MCD) softwaru Siemens PLM. Veškeré moduly závodu jsou vzájemně propojeny a vytváří kinematický model, díky němuž vznikne podrobná digitální kopie všech komponent. Model dokáže zmapovat jejich funkční charakteristiky a simulovat jejich fyzikální a automatizační chování. Uživatelé tak mohou nasimulovat a optimalizovat sled všech jednotlivých pohybů před reálnou výrobou pomocí virtuální kopie. Pro stavitele závodů to znamená podstatné zkrácení doby nutné k realizaci projektu, rychlejší uvedení do provozu a díky možnosti opětovného použití stávajících dat i mnohem jednodušší replikaci totožných nebo podobných závodů. 

Druhou představenou expozicí je model čerpadla, který poukáže na možnosti systematické optimalizace na skutečných projektech napříč celým životním cyklem závodu. Optimalizace představuje nejvýhodnější interakci mezi všemi komponenty v oblasti elektrifikace, automatizace a digitalizace na příkladu poháněcí soustavy skutečného čerpadla. Jednoduché začlenění úsporných hnacích řešení do zákazníkovy aplikace a automatizačního prostředí v celém životním cyklu závodu (integrované systémy pohonů) zkracuje dobu pro vytvoření zisku.

Jako ústřední technická platforma pro správu dat je zde využita platforma Comos, díky níž mají všichni zúčastnění přístup ke standardizované a průběžně aktualizované databázi, jež zajistí konzistentní správu dat. Virtuální kopie závodu vytvořená ve fázi projektování – tzv. digitální dvojče – může být využita pro simulaci a optimalizaci uvedení do provozu, ale i provozních a servisních procesů. Comos Walkinside paknabízí uživateli zobrazení trojrozměrné virtuální reality ve vysokém rozlišení s vizualizací všech technických dat. Uživatel se tak může pohybovat virtuální kopií závodu přímo od počáteční fáze projektování a kontrolovat případné problémy, jako je např. dostupnost důležitých materiálů. Funkčnost kontrolního systému je testována pomocí simulačního softwaru Simit, který případné chyby zjistí v rané fázi a ošetří je již před vlastním uvedením do provozu. Obousměrná výměna informací mezi systémem Comos a jednotkou Simatic PCS7 znamená nepřetržitou aktualizaci digitálního dvojčete. Provozovatelé závodů mají prospěch z optimalizovaného toku informací napříč všemi úrovněmi výrobního procesu a po celou dobu provozu. Software Operations Intelligence Software XHQ převádí velká data (Big Data) na chytrá data (Smart Data) a nabízí tak proces připravený až do poslední minuty a data téměř v reálném čase jako základ pro manažerská rozhodnutí.

Produktové inovace na veletrhu SPS IPC Drives 2016

Kromě dvou výše uvedených hlavních expozic společnost Siemens představí i řadu dalších produktových inovací. Patří mezi ně Sitrans TO500, Sinamics V20, Simatic Energy Manager PRO V7.0, Sinamics S120, koncept průmyslové bezpečnosti, hospodaření s energií pomocí TIP, kvalitu sítě pomocí Sicam Q200 nebo 3VA jistič MCB splňující standard UL.

siemens

Kontakt pro novináře:

Siemens, s.r.o., Communications
Kateřina Pištorová, telefon: +420 603 196 685
E-mail: katerina.pistorova@siemens.com
Sledujte naše novinky na Twitteru: https://twitter.com/SiemensCzech
Připojte se k nám na Facebooku: www.facebook.com/SiemensCZ

Siemens Česká republika

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Se svými 10 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, výrobky a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2015 obrat přes 30 miliard Kč. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz.

Koncern Siemens AG

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je již více než 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Společnost působí ve více než 200 zemích a své aktivity rozvíjí zejména v oblastech elektrifikace, automatizace a digitalizace. Siemens AG patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí. Je jedničkou na trhu v instalaci offshore větrných elektráren, jedním z hlavních dodavatelů pro paroplynové zdroje a technologií pro přenos energie. Siemens patří mezi průkopníky řešení v oblasti veřejné infrastruktury, průmyslové automatizace a softwarových řešení pro průmysl. Společnost je také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení a technologií pro laboratorní diagnostiku. Ve finančním roce 2016, který skončil 30. září 2016, dosáhl Siemens obratu 79,6 miliard EUR s čistým ziskem 5,6 miliard EUR a zaměstnával 351 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na http://www.siemens.com.

 

Text nevyjadřuje názor redakce