Richard Deacon (narozen 1949 v Bangoru ve Walesu ve Velké Británii) je jedním z nejvýznamnějších současných sochařů. Od poloviny 70. let se jeho tvorba v různých materiálech vyvinula takovým způsobem, který by se dal nazvat jako souhrn a propojení velmi odlišných přístupů k sochařství, aniž by šlo o pouhou koláž stylů 20. století. Deacon naopak řeší zásadní otázky týkající se sochy v post-tradiční epoše, sahající od formy a významu, tvaru a jazyka, přes otevřený a uzavřený prostor až po jedince a společnost. Jeho dílo se vymyká zařazení do jakéhokoli předem daného stylu a nejrůznější projevy jeho tvorby lze považovat za to, co kdysi dávno jeden kritik popsal jako „deaconianské“. K dalším charakteristickým rysům Deaconovy tvorby patří zjevná rukodělnost jeho soch a množství fyzické práce vynaložené na jejich realizaci. Deacona vždy fascinovala vzájemná hra mezi doslovností a obrazností, mezi materiálností a metaforičností díla. Sám sebe nazývá fabrikátorem, člověkem, který si vymýšlí, konstruuje, staví. Tím poukazuje nejenom na to, že při produkci svých děl úzce spolupracuje s různými techniky, ale také že něco vymýšlí, že si vymýšlí příběhy. Tím zdůrazňuje produktivní nejednoznačnost, která je důležitým předmětem jeho zájmu jako umělce.

Richard Deacon Free Assembly GHMP web 25 of 40

Richard Deacon – Free Assembly je první samostatná výstava tohoto autora v České republice. Proto je pojata jako úvod do jeho mnohostranné tvorby vzniklé v období třiceti let. 60 děl představuje rozmanité materiály a techniky, které Deacon používá, od impregnovaného dřeva k oceli a hliníku, od syntetických materiálů ke keramice, od nalezených předmětů po kresby. Měřítko jeho děl se značně liší v závislosti na možnostech galerijních prostor, což zdůrazňuje důležitý aspekt jeho sochařské praxe.

Richard Deacon 9360

V letech 1969–1978 Richard Deacon studoval v Londýně na Saint Martin’s School of Art a Royal College of Art a dějiny umění na Chelsea School of Art. Přednášel na různých uměleckých školách ve Velké Británii i v zahraničí. Byl profesorem na L’École nationale supérieure des beaux-arts v Paříži a Kunstakademie v Düsseldorfu. Deaconova první samostatná výstava se konala roku 1978 v Londýně. Po ní následovala řada jeho samostatných výstav doma i v zahraničí; mezi nejvýznamnější z nich patří výstavy v Riverside Studios, Tate Gallery, Whitechapel Art Gallery (všechny v Londýně), Tate Gallery v Liverpoolu a Tate Gallery v St. Yves. Richard Deacon se účastnil mnoha klíčových skupinových výstav po celém světě, včetně documenta 12 v Kasselu. V nedávné době se konala velká retrospektiva jeho tvorby v Musée d’Art Moderne ve Štrasburku, která byla v roce 2011 představena ve Sprengel Museu v Hannoveru. Další retrospektiva následovala v roce 2014 v Tate Britain v Londýně. V roce 2016 v Museu Folkwang v Essenu proběhla retrospektivní výstava Deaconových kreseb a grafik. Od 90. let Deacon pracoval na rozsáhlých projektech na zakázku na řadě míst po celém světě. Je držitelem mnoha ocenění včetně Turnerovy ceny. Žije a pracuje v Londýně.

 

Julian Heynen

 

 

Kurátor výstavy: Julian Heynen
Koordinátorka výstavy: Magdalena Juříková
Grafické řešení: Jakub Samek, Martin Groch
Redakce textů a anglický překlad: Vladimíra Šefranka Žáková
Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová
PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová
Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová

Poděkování:
Autorovi a Lisson Gallery
Colección “la Caixa”. Arte Contemporáneo

Mediální partneři:
ArtMap, A2, Radio 1, Český rozhlas, Art+Antiques, Prague Events Calendar, protisedi.cz, Art for Good, Flash Art, XANTYPA, Literární noviny, Týden

Místo konání: Městská knihovna, 2. patro
Termín konání: 13. 4. 2017 – 17. 9. 2017
Otvírací doba: út–ne 10:00–18:00, čt 10:00–20:00
Vstupné: 120 Kč plné / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)
Kontakt pro novináře: Michaela Vrchotová, 725 818 721, vrchotova@ghmp.cz
Další informace: www.ghmp.cz, www.facebook.com/GHMP.cz

Richard Deacon 9428

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Autorská prohlídka s Richardem Deaconem a kurátorem Julianem Heynenem:
čt 13. 4. 2017 od 16:00
Tlumočeno z angličtiny do češtiny

Kurátorská prohlídka s Magdalenou Juříkovou:
čt 18. 5. 2017 od 18:00 (vstup zdarma v rámci Mezinárodního dne muzeí a galerií)
čt 15. 6. 2017 od 18:00

Sobotní výtvarné workshopy
so 17. 6. 2017 13:00–18:00 Konfrontace s prostorem, Městská knihovna
so 15. 7. 2017 13:00–18:00 Hledání metafor a symbolů, Městská knihovna
so 9. 9. 2017 13:00–18:00 Kresba světlem, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Výtvarné reakce budou navazovat na formální i obsahovou stránku umělcova díla. Nejrůznějšími metodami, technikami a s využitím netradičních technických materiálů vytvoříme parafráze děl Richarda Deacona. Věnovat se budeme nejen tvorbě vlastních rozměrných objektů, ale i vytváření drobných sochařských modelů, které bude možné konfrontovat s monumentálním měřítkem vystavených skulptur. Pozornost zaměříme i na koncipování metaforických názvů vzniklých objektů. Budeme vycházet z jednoduché formy kruhu, elipsy i oblouku. Pomocí tužky, provázku a hřebíku vytvoříme geometrické i organické kresby zachycující kontinuální linie, které by mohly sloužit jako návrh sochařských konstrukcí. Ve spolupráci s Institutem světelného designu zrealizujeme workshop, který se bude týkat světelného přepisu autorových kreseb. Plynulé křivky jeho objektů tak přeneseme do dynamické formy luminografie.

Richard Deacon 9437

Sobotní workshopy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory
ne 4. 6. 2017 15:00–18:00 Konstrukce objektu v kresbě I., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
ne 11. 6. 2017 15:00–18:00 Konstrukce objektu v kresbě II., Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Výtvarné workshopy se budou pohybovat v rovině konstruování, skicování objektu za pomocí kresebného média. Vyzkoušíme si perokresbu jako výtvarnou techniku, okamžitý a přímý odraz výtvarníkova přístupu k subjektu. Kresebnou disciplínu budeme pozorovat v jejích vlastnostech jako je především rytmus interpretovaný čarou, jejím vlněním, opakováním, přerušováním, střídáním, harmonií i disharmonií.

Rezervace nutná
Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20Kč
Kontakty: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

Text nevyjadřuje názor redakce