„Portfolio našich nemovitostí je kvalitní, má vysokou hodnotu a ziskovost. Poskytnutá úvěrová linka ukazuje, že náš fond je stabilní a odolný i v současné době, kdy poskytování nových úvěrů bankami velmi vázne. Důvěra skupiny Raiffeisen to jednoznačně potvrzuje,“ uvedl Lubor Svoboda, spoluzakladatel skupiny ARETE. „Poskytnuté financování přináší našemu fondu vysokou stabilitu i jistotu dostatečného zajištění kapitálem. Umožnuje ale i nový růstový potenciál portfolia, protože čerpání úvěru bude probíhatflexibilně dle skutečné potřeby. Můžeme tak dobře využít nových příležitostí, které se na trhu objeví,“ doplňuje Robert Ides, druhý spoluzakladatel skupiny. ozemků pro další výstavbu.

Přípravy na refinancování a poskytnutí nové úvěrové linky trvaly několik měsíců, finální dohoda byla uzavřena 30. dubna. Cílem nově uzavřené smlouvy bylo jak zjednodušení administrativní zátěže, protože doposud bylo poskytováno jedenáct samostatných úvěrů, tak umožnění vyšší flexibility při financování nové výstavby. Na celou transakci právně dohlížely  advokátní kanceláře – Kocián Šolc Balaštík za ARETE a Clifford Chance na straně banky. 

Druhý fond ARETE vznikl v roce 2016 a postupně vytváří homogenní portfolio průmyslových nemovitostí v České republice a na Slovensku. Celkový kumulovaný hrubý výnos dosáhl za rok 2019 115 procent, přičemž hrubý výnos za loňský rok činil 8,9 procenta. Hodnota aktiv ve správě se vyšplhala ke konci roku 2019 na více než 2,4 miliardy korun a v roce 2020 dále poroste díky právě dokončovaným halám. Vstup investorů do tohoto fondu byl již v roce 2018 uzavřen. Od začátku roku 2020 je pro investory otevřený třetí fond skupiny ARETE, který bude nejen investovat do dokončených průmyslových nemovitostí ve střední a východní Evropě, ale i sám stavět nové logistické a výrobní budovy. Cílová hodnota jeho portfolia by se měla blížit částce 12 miliard Kč a portfolio by mělo zahrnovat přes 600 000 m2 pronajímatelných ploch a více než 300 000 m2 stavebních pozemků pro další výstavbu.

Text nevyjadřuje názor redakce